Marmara'nın incisi Çınarcık

 

İLÇENİN KONUMU:
Çınarcık
Çınarcık ilçesinin toprakları ;
Doğuda Yalova,Gökçedere;Güneyde Bursa ili,Gemlik ilçesi;Batıda Armutlu ve Kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir.
Çınarcık, Yalova'ya 17 km,Bursa'ya 82 km,İstanbul'a karayolu ile 172 km,uzaklıkta olup Marmara'nın Ormanıyla ve doğal güzellikleriyle şirin turistik bir ilçesidir.
 
İLÇENİN TARİHÇESİ:
Çınarcık ilçesinin bulunduğu topraklarda ,Milat'tan 3-4 bin yıl Önce kurulmuş yerleşim merkezindendir.Bölgeye M.Ö.1220 yıllarında Frigyalılar'ın, M.Ö. 700 yıllarında Kimiryalılar'ın akınından sonra ,M.Ö.3.yüzyılında,Vitrinyalılar bağımsız bir krallık kurmuşlardır.Ülkeleri,Anadolu'lun kuzeybatı bölgesini,dolayısı ile Çınarcık ilçesinin toraklarını kapsamaktadır. Vitrinya Kralı 3.Nikomedes ölürken ,ülkesini,(bu arada Çınarcık ve Çevresini)M.Ö.74 yılında Roma Devleti'ne bağışlamıştır.Roma İmparatoru Kostantininin zamanında kalma tarihi kalıntılara,Çınarcık ve Köylerinde rastlamak mümkündür. Daha sonraları İlçe'nin ve çevresi,1307 yılında ,Osman Beyin Komutanlarından Karayalvaç-oğlu tarafından alınmış,Orhan Bey zamanında Gazi Abdurrahman'ın Bizans kuvvetlerini boz- ğuna uğratması üzerine,1325 yılında ,Türkler'in eline geçmiştir.Kurtuluş Savaşı yıllarında,üç defa işgal edilmiş ve en son 19.7.1921 tarihinde düşman işgalinden tamamen kurtarılmıştır. Çınarcık İlçesinin Ortaburun Köyü.Aşağı Kocadere ve Yukarı Kocadere halkının malları, Rumlar tarafından,aldatılarak alınmış,mal sahipleri acımasızca öldürülmüştür.Kocadere köyündeki mezalim,soykırım,yakıp yıkma hepsinden korkunç olmuştur.Bu Köyde 230'u toplu öldürme kaydı ile,öldürülenlerin sayısı 880'i aşmıştır.Bu olay her yıl 29 Nisan'da şehit- leri anma günü kutlanmaktadır.Çınarcık'ın,Rum dönemindeki adı(KİO)'dur.'Temiz havası olan şehir'anlamına gelen bu sözcükten sonra,bugün kullanılan Çınarcık adının nereden geldiği bilinmemektedir.
 
İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI:
Çınarcık ilçesinin yüzölçümü 174 km.olan ilçenin,denizden yüksekliği takriben 30 m’dir.İlçe- nin,güneyi ve batısı dağlar ve ormanlarla kaplıdır.Kocadere,Teşvikiye,Koru,Çapana, ve Ay deresi önemli akarsularını teşkil eder.İlçe merkezi ,Samanlı Dağları’nın kuzey yamacında, kıyı şeridinde yer almaktadır.Bu sebeple , yerleşim doğu-batı doğrultusunda gelişmiştir.İlçe-nin Koru Beldesi bir koyda, Esenköy Beldesi de dar bir kıyı şeridi üzerinde kurulmuştur.Çalı-ca , Termal-Çınarcık arasındaki bir sırt üzerinde, Ortaburun Termal-Çınarcık arasındaki bir vadi içinde, Şenköy ve Kocadere de yine tepelik alanlar arasında kalan , ancak geniş düzlükler üzerinde, Teşvikiye ise Karpuzdere boyunca kurulmuştur. Koru’dan başlayıp , Esenköy’e kadar uzanan bir kıyı şeridi üzerinde yer alan ilçede , Paşa Limanı Burnu , Kocadere Burnu, Dikilitaş Burunu, Dermaz Burnu, Baba Burnu, Osman Uçuğu Koyu, Engere Koyu, Mersin Burnu, Kalem Burnu ve Çalıdere Burnu sayılabilecek doğal güzelliklerdendir.
 
NÜFUS :
2000 yılı sayımına göre , ilçenin genel nüfusu, 21.650 olup, bunun 8.953’ü ilçe merkezinde, 12.697’si ise belde ve köylerde yaşamaktadır.İlçe nüfusunun %65’i kadın,%35’i erkektir.
Toplam nüfusun 3.318’i Esenköy, 2.678’i Koru, 2.194’ü Teşvikiye, 2.095’i Kocadere
557’si Şenköy, 1.501’i Çalıca ve 354’ü Ortaburun’da yaşamaktadır.İlçedeki toplam nüfusun %60’ı turizm sektöründe , %40’ı ise ormancılık, tarım, hayvancılık sektöründe çalışmaktadır.
 
EKONOMİ :
İlçenin ekonomik yapısı,sektörel açıdan değerlendirildiğinde,sanayi sektörü kapsamına giren hemen-hemen hiçbir faaliyet olmamaktadır.Tarım sektörünün etkin ve yaygın olmayan orman, bağ, bahçe ziraatı, hayvancılık ve balıkçılık alt dallarından oluştuğu , hizmetler sektöründe ise, iç turizme yönelik yaygın ticari faaliyet ve organizasyonların mevcudiyeti , genel bir değerlendirme olarak yapılabilecek bir tespittir.
 
ORMANCILIK :
İlçenin ekonomik kazançlarından biri de, köy ve beldelerde ağırlıklı olmak üzere, ormandan makta karşılığı odun kesimidir. İlçe, 11721.5 hektar orman alanına sahip olup, bunun %78’i verimli, %22’si verimsizdir.1945 yılında kurulan Orman İşletme Şefliği, bu alanda halka hizmet vermektedir.Ormandan toplanan kestane ve ıhlamur da gelir sağlanan diğer ekonomik ürünlerdir.
 
TARIM :
Tarımsal yapıda en önemli ekonomik gelir kaynağı , bitkisel ürünlerdir. İlçede,
1250 dekar alanda hububat, 1618 dekar açık alanda sebze ve kesme çiçek, 4828 dekar alanda ise meyve yetiştiriliciliği yapılmaktadır.Hububat yetiştiriliciliğinde buğday ve mısır, sebze yetiştiriliciliğinde fasulye , bamya ve bezelye,meyve yetiştiriciliğinde ise zeytin, elma ve kızılcık ön sıralarda gelmektedir.
 
ÇİÇEKÇİLİK :
İlçede, tarım sektöründe öncü sayılabilecek seralarda, çiçek ve sebze yetiştiriliciliği önemli oranda gelişmiştir.140 dekar plastik serada sebze ve 6 dekarı cam olan, 406 dekar serada ise çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır.
 
HAYVANCILIK :
İlçe genelinde yapılan hayvan yetiştiriciliği içinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır. Çınarcık İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ,çeşitli hayvan hastalıkları ile mücadelesi devam etmektedir.
 
KOOPERATİFÇİLİK:
İlçede, tarımsal amaçlı kalkınma kooperatiflerinin kurulmasına ağırlık verilmiştir.Ayrıca , örtü altı sebze yetiştiriciliğine önem verilmekte ve yetiştiricilerin örgütlenmesine hız kazandırılmaktadır.Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubeleri faaliyet gös-termektedir.Aynı zamanda ilçe halkına tarımsal alanda hizmet üzere kurulmuş bulunan 380 üyeli ve 3.000.000.000 TL öz kaynaklı Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.İlçenin , biri Çınarcık merkez ve diğeri de Esenköy’de olmak üzere, iki Su Ürünleri Kooperatifi vardır.İlçe esnafına ekonomik destek kaynağı olan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi hizmetini sürdürmektedir.
 
TURİZM :
İlçenin önemli gelir kaynağı olan turizm hareketleri de, 1958 yılından günümüze kadar gelişerek , ev pansiyonculuğu,otel, motel, lokanta, eğlence yerleri gibi alanlarla ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
 
ULAŞIM :
Çınarcık’tan; Yalova ve Bursa’ya karayolu ile , İstanbul’a deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır.Kış aylarında İstanbul’a ulaşımı sağlayan Deniz İşletmelerine ait gemiler sağlamaktadır.Yaz aylarında artan nüfusla birlikte , ilave olarak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin deniz otobüsleri çalışmaktadır.İlçede ,iskele ve balıkçı barınağı bulunmaktadır.
Çınarcık – Yalova arası ulaşım, belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır.Yalova’ya 17 km. uzaklıkta olan Çınarcık, Armutlu’ya 37 km., Termal’e 8 km., Çiftlikköy’e 23 km., Kocaeli’ye 88 km., İstanbul’a 188 km., Bursa’ya 88 km., Gemlik’e 61 km. ve Orhangazi’ye 39 km. uzaklıktadır.
 
ALTYAPI :
Çınarcık’ın , ana kanalizasyon sistemi mevcut olup, Çınarcık Belediyesi’nin girişimiyle hiç alt yapısı olmayan Teşvikiye ve Kocadere Belediyeleriyle aynı anda yapılacak olan kanalizasyon arıtma ve deşarj projesine başlanacaktır.İlçeye bağlı belde ve köylerde elektrik şebekesi mevcuttur.İlçede , haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere PTT ve Telokom bulunmaktadır.
 
EĞİTİM :
İlçede çağdaş eğitim, Cumhuriyetin ilanından sonra, 1928 yılında başlamıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Ağustos 1995 yılında faaliyete geçmiştir.İlçede, dokuz ilköğretim okulu, iki çok programlı lise, üç ana sınıfı mevcuttur.İlçedeki toplam öğrenci sayısı 3.119, öğretmen sayısı 174’dür. Toplam derslik sayısı 150, lojman sayısı 9’dur.İlçede yüksek öğretim kurumu yoktur.Okul öncesi eğitim etkin bir şekilde Bağımsız Çiçek Yuvası Ana Okulunda verilmektedir.İlçede 1997- 1998 eğitim ve öğretim yılında Taşımalı İlköğretim Uygulaması’na başlanmıştır.İlçede , 174’ü öğretmen, 4’ü memur ve 10’u hizmetli kadrosunda olmak üzere , 188 personel eğitim alanında hizmet vermektedir. İlçede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2 Ocak 1997 tarihinde faaliyete geçmiş ve o tarihten beri çeşitli kurslarla hizmet vermeye devam etmektedir.
 
SAĞLIK :
İlçeye bağlı merkez, Teşvikiye, Koru ve Esenköy’de 4 Sağlık Ocağı , Şenköy ve Kocadere Sağlık Evi bulunmaktadır. Çınarcık Merkez Sağlık Ocağı 35 personel ve 1 ambulans , Esenköy Sağlık Ocağı 9 personel ve 1 ambulans, Teşvikiye Sağlık Ocağı 4 personel 1 ambulans, Koru Sağlık Ocağı 6 personel ile hizmet vermekte olup, İlçede sağlık ekiplerince sık- sık çeşitli gıda kontrolleri , her gün çeşitli noktalarda klor ölçümü yapılmaktadır.
 
KÜLTÜR :
İlçenin kültürel gelişimi, Bizanslılar döneminde başlar.Çınarcık’ta, Karpuzdere, Kanlıçınar ve Üçpınarlar mevkilerinde, Bizans ve Osmanlılar’dan kalma eserlere rastlanmış olması, bölgenin o dönemlerde de yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.Özellikle Osmanlı döneminde, önemli bir yer olup, donanmaya ait gemilerin ve sarayın bütün ihtiyaçla-
rını, Paşa Limanı aracılığıyla , Çınarcık bölgesinden karşılanmıştır.
Çınarcık’ın Rumlar dönemindeki adı temiz havası olan şehir anlamına gelen Kio’dur.
Yerleşik halkı, 93 harbinde Batum’dan gelen göçmenler oluşturmaktadır.Çınarcık İlçe merkezinde , Osmanlı döneminden kalma su kemerleri , hamam ve su deposu kalıntıları vardır.Koru belde merkezinde , dağınık durumda bulunan antik mermer eserler belediyece korunmaktadır.Esenköy’de az sayıda sivil mimari örnekleri , kalıntı bir kilise,kitabe, koza işleme binası ve çeşme bulunmaktadır.
Kış aylarında sakin bir dönem geçiren ilçede 1994 yılından beri Ağustos ayı içersinde düzenlenen Altın Çınar Festivali geleneksel olarak kültürel etkinliklerle kutlanmaktadır.
 
SOSYAL DURUM :
İlçede 26.000’e yakın konut mevcut olup, kış aylarında ancak %15’inde sürekli ikamet edilmektedir.Yaz aylarında Konutların büyük bir bölümü dolmakta ve nüfus 300.000 civarında seyretmektedir. Konutların büyük bölümü turizm amaçlı inşa edilmiştir.Yoğun olarak ilçenin geçim kaynağı turizm olmakla beraber, nüfusun %20’si balık-
çılık, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır.
 
GÜVENLİK :
İlçe merkezinde , Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Esenköy beldesinde bir Jandarma Karakolu halkın asayiş ve güvenliğini sağlamaktadır.
Emniyet Amirliği binası iki katlı olup, toplam 7 odadan oluşmuştur.Amirlik bünyesindeki tüm birimler için bina yeterlidir.Isınma tertibatı kat kaloriferlidir.Amirliğe bağlı Merkez Karakolu tek katlı olup, yerleşim olarak ihtiyaca cevap verebilecek kapasitededir.
Çınarcık Emniyet Amirliğinde TMK’ya göre mevcut , 1 emniyet amiri, 4 başkomiser , 6 komiser , 25 komiser yardımcısı , 121 polis memuru ve 4 çarşı – mahalle bekçisi olmak üzere ; toplam 165 personel görev yapmaktadır. Halen 103 personele daha ihtiyaç vardır. Mevcut kadro ile Emniyet Amirliği büro hizmetleri 16 polis memuru tarafından yürütülmek-
tedir.İlçede en çok hırsızlık olayı vuku bulmaktadır.İlçede , Jandarma Bölük Komutanlığı, Ekim 1995 tarihinde kurulmuştur.Koru Beldesi sınırları içinde 23 Mart 1993 tarihinde hizmete giren tip projeli modern hizmet binasında görev yapmaktadır.
 
DEPREM VE ÇINARCIK :
17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında ilçede 1.417’si yıkık/ağır, 2.072’si orta, 1.543’ü az hasarlı olmak üzere, toplam 5.077 konut ;103’ü yıkık/ağır, 129’u orta, 108’i az hasarlı olmak üzere , toplam 340 işyeri hasar görmüştür.
 
BELEDİYE :
1972 yılında belediye olan Çınarcık , 6 Haziran 1995 tarihinde ilçe olmuştur.İlçeye Esenköy, Koru belediyeleri ve 5 Kasım 1998 tarihinde belde ünvanı alan Teşvikiye, Kocadere bağlıdır.Ayrıca ilçeye Şenköy, Ortaburun ve Çalıca köyleri bağlıdır.İlçe Merkezi beş, Esenköy, Koru, Kocadere beldeleri iki, Teşvikiye üç mahalleden oluşmaktadır.
İlçedeki idari yapılanma Kaymakamlık, Özel İdare Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Mal Müdürl-
lüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, SSK Dispanseri, PTT İşletme Müdürlüğü, Telekom Şefliği, Tarım Müdürlüğü,Tedaş İşletme Baş Mühendisliği, Orman İşletme Şefliği, İlçe Müftülüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü’dür.İlçede merkez belediye dahil beş belediye vardır. Çınarcık belediyesinde 47 memur, 33 daimi işçi, 128 geçici işçi görev yapmaktadır.
İlçede , başkanlık yapmış belediye başkanları ve görev tarihleri şöyledir:
Metin Aslan ( 1972- 1976)
Turgut Kurt ( 1976-1994)
Ahmet Y.Birinci ( 1994- 2004)
Murat Erdoğan ( 2004- 2014 )
Avni Kurt ( 2014- ….. )

TERMAL YALOVA TERMAL TERMAL YALOVA
Çınarcık canlı yayın

Çınarcık life